CD Giọt lệ tình – Phi Nhung

CD Album

CD Giọt lệ tình – Phi Nhung

DIỄM XƯA CD090 – GIỌT LỆ TÌNH – PHI NHUNG

http://gestyy.com/w6FE32