CD Kỷ niệm chúng mình – Phi Nhung & Quốc Tuấn

CD Album

CD Kỷ niệm chúng mình – Phi Nhung & Quốc Tuấn

DIỄM XƯA CD87 – KỶ NIỆM CHÚNG MÌNH – PHI NHUNG & QUỐC TUẤN

http://hinafinea.com/4wIl