Liên khúc 1 – Cha cha – Hoài Nam & Hương Lan & Phi Nhung