CD 10 Tình khúc lính – Phi Nhung & Tuấn Vũ

CD 10 Tình khúc lính – Phi Nhung & Tuấn Vũ

YÊU PRODUCTIONS CD09 - 10 TÌNH KHÚC LÍNH - PHI NHUNG & TUẤN VŨ Download: http://gestyy.com/w5Cejq
Read More
Tình mẹ Cửu Long – Phi Nhung & Hồ Văn Cường
CD Đếm giọt sầu rơi – Phi Nhung

CD Đếm giọt sầu rơi – Phi Nhung

CA DAO PRODUCTIONS CD109 - ĐẾM GIỌT SẦU RƠI - PHI NHUNG Download: http://gestyy.com/w5Gl4t
Read More
CD Thương về mẹ Huế – Phi Nhung

CD Thương về mẹ Huế – Phi Nhung

CA DAO PRODUCTIONS CD85 - THƯƠNG VỀ MẸ HUẾ - PHI NHUNG Download: http://gestyy.com/w5GksQ
Read More
CD Nhớ em câu hát đưa đò

CD Nhớ em câu hát đưa đò

BIỂN TÌNH MUSIC CD55 - NHỚ EM CÂU HÁT ĐƯA ĐÒ Download: http://gestyy.com/w5P8ge
Read More
CD Làm dâu xứ lạ – Phi Nhung & Mạnh Quỳnh

CD Làm dâu xứ lạ – Phi Nhung & Mạnh Quỳnh

BIỂN TÌNH MUSIC CD47 - LÀM DÂU XỨ LẠ - PHI NHUNG & MẠNH QUỲNH Download: http://gestyy.com/w5P62e
Read More
CD Xin đừng trách đa đa – Phi Nhung & Ngọc Hồ

CD Xin đừng trách đa đa – Phi Nhung & Ngọc Hồ

BIỂN TÌNH MUSIC CD42 - XIN ĐỪNG TRÁCH ĐA ĐA - PHI NHUNG & NGỌC HỒ Download: http://gestyy.com/w5TtG9
Read More
CD Màu hoa bí – Phi Nhung & Tuấn Dũng & Mỹ Huyền

CD Màu hoa bí – Phi Nhung & Tuấn Dũng & Mỹ Huyền

BIỂN TÌNH MUSIC CD38 - MÀU HOA BÍ - PHI NHUNG & TUẤN DŨNG & MỸ HUYỀN Download: http://festyy.com/w5lOTY
Read More
CD Mực tím mồng tơi – Mạnh Quỳnh & Phi Nhung & Mỹ Huyền

CD Mực tím mồng tơi – Mạnh Quỳnh & Phi Nhung & Mỹ Huyền

BIỂN TÌNH MUSIC CD35 - HƯƠNG CA MIỀN NAM 7 - MỰC TÍM MỒNG TƠI - MẠNH QUỲNH & PHI...
Read More
CD Trường cũ tình xưa – Phi Nhung & Mạnh Hùng

CD Trường cũ tình xưa – Phi Nhung & Mạnh Hùng

BIỂN TÌNH MUSIC CD32 - TRƯỜNG CŨ TÌNH XƯA - PHI NHUNG & MẠNH HÙNG Download: http://corneey.com/w5fel2
Read More

Danh mục bài hát