CA DAO PRODUCTIONS CD - LẠC LỐI ĐỊA ĐÀNG - PHI NHUNG
CA DAO PRODUCTIONS CD - KẺ BỘI BẠC - TRƯỜNG VŨ & PHI NHUNG
CA DAO PRODUCTIONS CD039 - AI KHỔ VÌ AI - PHI NHUNG & YẾN KHOA & LÂM TRUYỀN
CA DAO PRODUCTIONS CD077 - GÁI NHÀ NGHÈO - TRƯỜNG VŨ & PHI NHUNG
CA DAO PRODUCTIONS CD97 - ĐƯỜNG XƯA LỐI CŨ
CA DAO ENTERTAINMENT CD - CÓ EM VỀ - TUẤN VŨ & PHI NHUNG
CA DAO PRODUCTIONS CD85 - THƯƠNG VỀ MẸ HUẾ - PHI NHUNG Download: http://gestyy.com/w5GksQ
CA DAO PRODUCTIONS CD25 - NĂM CỤM NÚI QUÊ HƯƠNG Download: http://destyy.com/w4TDPt
CA DAO PRODUCTIONS CD73 - LỜI NGƯỜI LÍNH TRẺ XA XÔI - TRƯỜNG VŨ & PHI NHUNG Download: http://7r6.com/Iiv0pC
CA DAO CD92 - CÔ THẮM VỀ LÀNG Download: http://megaurl.in/Cy1ikb