EAGLE CD - CHIM SÁO NGÀY XƯA - PHI NHUNG & HẢI TRIỀU      
THÚY NGA CD285 - CHIỀU QUA PHÀ HẬU GIANG
THÚY NGA CD455 - CHIỀU MƯA BIÊN GIỚI http://j.gs/EiYS
THÚY NGA CD283 - CHIỀU BÊN ĐỒI SIM http://j.gs/EiXx
THÚY NGA CD347 - CHỊ ĐI TÌM EM http://j.gs/EZ0w
THÚY NGA CD268 - CÂY ĐA BẾN CŨ   http://j.gs/ERWq
THÚY NGA CD242 - CÁNH HOA RỪNG - PHI NHUNG http://j.gs/EBzg
THÚY NGA CD389 - TÂN CỔ ĐẶC BIỆT 2 - CÁNH CÒ QUÊ HƯƠNG http://j.gs/Du1J
TÌNH PRODUCTIONS CD ĐẶC BIỆT 25 - CẢI LƯƠNG CHUYỆN TÌNH LAN VÀ ĐIỆP http://j.gs/Du1B
K ENTERTAINMENT CD13 - BỌT MƯA - PHI NHUNG http://j.gs/DtiB