CA DAO PRODUCTIONS CD 135 - CHIM SÁO NGÀY XƯA - QUANG LÊ http://j.gs/GTbV
RẠNG ĐÔNG ENTERTAINMENT CD - RƯỢU CƯỚI NGÀY XUÂN http://bblink.com/CD-RuouCuoiNgayXuan
THÚY NGA CD337 - RU LẠI CÂU HÒ - TÂN CỔ ĐẶC BIỆT http://bblink.com/CD-TanCoRuLaiCauHo
PHI NHUNG CLUB CD - RU LẠI CÂU HÒ http://bblink.com/CD-RuLaiCauHo-PNClub
TÌNH PRODUCTIONS CD038 - RU LẠI CÂU HÒ http://bblink.com/CD-RuLaiCauHo-Tinh-Productions
BIỂN TÌNH PRODUCTIONS CD016 - RA ĐI MANG THEO QUÊ HƯƠNG http://bblink.com/CD-RaDiMangTheoQueHuong iển Tình
TÌNH MUSIC PLATINUM CD066 - QUÊ TÔI http://bblink.com/CD-QueToi
VÂN SƠN ENTERTAINMENT CD158 - QUÊ HƯƠNG VÙNG TRỜI KỶ NIỆM http://bblink.com/CD-QueHuongVungTroiKyNiem
RẠNG ĐÔNG ENTERTAINMENT CD - NÓI VỚI NGƯỜI TÌNH - NGUYÊN VŨ & PHI NHUNG http://olalink.io/CD-NoiVoiNguoiTinh-NguyenVuPhi
THÚY ANH PRODUCTIONS CD087 - NỖI BUỒN HOA PHƯỢNG http://olalink.io/CD-NoiBuonHoaPhuong