TÌNH MUSIC PLATINUM CD066 - QUÊ TÔI http://bblink.com/CD-QueToi
VÂN SƠN ENTERTAINMENT CD158 - QUÊ HƯƠNG VÙNG TRỜI KỶ NIỆM http://bblink.com/CD-QueHuongVungTroiKyNiem
RẠNG ĐÔNG ENTERTAINMENT CD - NÓI VỚI NGƯỜI TÌNH - NGUYÊN VŨ & PHI NHUNG http://olalink.io/CD-NoiVoiNguoiTinh-NguyenVuPhi
THÚY ANH PRODUCTIONS CD087 - NỖI BUỒN HOA PHƯỢNG http://olalink.io/CD-NoiBuonHoaPhuong
HẢI ĐĂNG PRODUCTIONS CD17 - NINH KIỀU EM GÁI CẦN THƠ http://olalink.io/CD-NinhKieuEmGaiCanTho
NHẠC VIỆC COLLECTIONS CD - NHỮNG BÀI TÌNH CA ĐẤT PHƯƠNG NAM - PHI NHUNG http://olalink.io/Cd-NhungBaiTinhCaDatPhuongNam
THÚY NGA CD234 - NHỚ NGƯỜI YÊU http://olalink.io/CD-NhoNguoiYeu
PHƯỢNG HOÀNG PRODUCTIONS CD66 - NGƯỜI PHU KÉO MO CAU - PHI NHUNG & TRƯỜNG VŨ http://olalink.io/CD-NguoiPhuKeoCau-PhiNhungTruo
THÚY NGA CD324 - NGƯỜI NGOÀI PHỐ http://olalink.io/CD-NguoiNgoaiPho
TÌNH MUSIC CD - NGƯỜI ĐẸP BÊN TRĂNG - PHI NHUNG http://olalink.io/CD-Nguoidepbentrang-PhiNhung