CD Gái nhà nghèo – Trường Vũ & Phi Nhung

CD

CD Gái nhà nghèo – Trường Vũ & Phi Nhung

CA DAO PRODUCTIONS CD077 – GÁI NHÀ NGHÈO – TRƯỜNG VŨ & PHI NHUNG