CD Tiếng hát Phi Nhung – Liên khúc trong các vở cải lương

CD, CD & DVD

CD Tiếng hát Phi Nhung – Liên khúc trong các vở cải lương

RẠNG ĐÔNG ENTERTAINMENT CD – TIẾNG HÁT PHI NHUNG – LIÊN KHÚC TRONG CÁC VỞ CẢI LƯƠNG