TÌNH MUSIC PLATINUM CD066 – QUÊ TÔI http://bblink.com/CD-QueToi
VÂN SƠN ENTERTAINMENT CD158 – QUÊ HƯƠNG VÙNG TRỜI KỶ NIỆM http://bblink.com/CD-QueHuongVungTroiKyNiem
RẠNG ĐÔNG ENTERTAINMENT CD – NÓI VỚI NGƯỜI TÌNH – NGUYÊN VŨ & PHI NHUNG http://olalink.io/CD-NoiVoiNguoiTinh-NguyenVuPhi
THÚY ANH PRODUCTIONS CD087 – NỖI BUỒN HOA PHƯỢNG http://olalink.io/CD-NoiBuonHoaPhuong
HẢI ĐĂNG PRODUCTIONS CD17 – NINH KIỀU EM GÁI CẦN THƠ http://olalink.io/CD-NinhKieuEmGaiCanTho
NHẠC VIỆC COLLECTIONS CD – NHỮNG BÀI TÌNH CA ĐẤT PHƯƠNG NAM – PHI NHUNG http://olalink.io/Cd-NhungBaiTinhCaDatPhuongNam
THÚY NGA CD234 – NHỚ NGƯỜI YÊU http://olalink.io/CD-NhoNguoiYeu
PHƯỢNG HOÀNG PRODUCTIONS CD66 – NGƯỜI PHU KÉO MO CAU – PHI NHUNG & TRƯỜNG VŨ http://olalink.io/CD-NguoiPhuKeoCau-PhiNhungTruo
THÚY NGA CD324 – NGƯỜI NGOÀI PHỐ http://olalink.io/CD-NguoiNgoaiPho
TÌNH MUSIC CD – NGƯỜI ĐẸP BÊN TRĂNG – PHI NHUNG http://olalink.io/CD-Nguoidepbentrang-PhiNhung