THÚY NGA CD194 – LÝ CON SÁO BẠC LIÊU – PHI NHUNG
THÚY ANH PRODUCTIONS CD112 – LÝ CHIỀU CHIỀU – PHI NHUNG
THÚY ANH PRODUCTIONS CD099 – LỐI VỀ ĐẤT MẸ
RẠNG ĐÔNG ENTERTAINMENT CD – TIẾNG HÁT PHI NHUNG – LIÊN KHÚC TRONG CÁC VỞ CẢI LƯƠNG
THÚY NGA CD261 – LIÊN KHÚC NHẪN CƯỚI & CHỒNG XA
CA DAO PRODUCTIONS CD – LẠC LỐI ĐỊA ĐÀNG – PHI NHUNG
TÌNH MUSIC PRODUCTIONS CD – KỶ NIỆM CHÚNG MÌNH
NHẬT HẠ PRODUCTIONS CD – KỶ NIỆM – TUẤN VŨ & PHI NHUNG
NHẠC VIỆT COLLECTIONS CD5 – KHÚC HÁT ÂN TÌNH – PHI NHUNG
TÌNH MUSIC PLATINUM CD060 – KHÔNG TIỀN CƯỚI VỢ & TÂM SỰ NÀNG BURAM