CA DAO PRODUCTIONS CD 135 – CHIM SÁO NGÀY XƯA – QUANG LÊ http://j.gs/GTbV
RẠNG ĐÔNG ENTERTAINMENT CD – RƯỢU CƯỚI NGÀY XUÂN http://bblink.com/CD-RuouCuoiNgayXuan
THÚY NGA CD337 – RU LẠI CÂU HÒ – TÂN CỔ ĐẶC BIỆT http://bblink.com/CD-TanCoRuLaiCauHo
PHI NHUNG CLUB CD – RU LẠI CÂU HÒ http://bblink.com/CD-RuLaiCauHo-PNClub
TÌNH PRODUCTIONS CD038 – RU LẠI CÂU HÒ http://bblink.com/CD-RuLaiCauHo-Tinh-Productions
BIỂN TÌNH PRODUCTIONS CD016 – RA ĐI MANG THEO QUÊ HƯƠNG http://bblink.com/CD-RaDiMangTheoQueHuong iển Tình
TÌNH MUSIC PLATINUM CD066 – QUÊ TÔI http://bblink.com/CD-QueToi
VÂN SƠN ENTERTAINMENT CD158 – QUÊ HƯƠNG VÙNG TRỜI KỶ NIỆM http://bblink.com/CD-QueHuongVungTroiKyNiem
RẠNG ĐÔNG ENTERTAINMENT CD – NÓI VỚI NGƯỜI TÌNH – NGUYÊN VŨ & PHI NHUNG http://olalink.io/CD-NoiVoiNguoiTinh-NguyenVuPhi
THÚY ANH PRODUCTIONS CD087 – NỖI BUỒN HOA PHƯỢNG http://olalink.io/CD-NoiBuonHoaPhuong