YÊU CD11 – CÂU CHUYỆN ĐẦU NĂM – MẠNH HÙNG & PHI NHUNG Download: http://megaurl.in/TOGZoaGU
ASIA CD144 – CĂN NHÀ NGOẠI Ô Download: http://megaurl.in/8aPaX  
THÚY NGA CD216 – CĂN NHÀ MÀU TÍM – MẠNH QUỲNH & PHI NHUNG Download: http://megaurl.in/9CzLOBWr
BIỂN TÌNH CD28 – CĂN NHÀ MÀU TÍM – MẠNH QUỲNH & PHI NHUNG Download: http://megaurl.in/Dmx8
TÌNH MUSIC COLLECTION CD04 – BÔNG ĐIÊN ĐIỂN – PHI NHUNG Download: http://megaurl.in/akCKjGGB
VÂN SƠN CD – ÁNH TRĂNG LẺ LOI Download: http://megaurl.in/nxNRwUiW
Download CD: http://megaurl.in/bih1X96i