EAGLE CD - CHUYỆN TÌNH ONG BƯỚM - PHI NHUNG
EAGLE CD - CHIM SÁO NGÀY XƯA - PHI NHUNG & HẢI TRIỀU