HẢI ĐĂNG PRODUCTIONS CD004 - ĐỜI CÒN LẺ LOI
HẢI ĐĂNG PRODUCTIONS CD - CHUYẾN XE MIỀN TÂY - THÁI CHÂU & PHI NHUNG