THÚY NGA CD316 - TOP HITS 18 - NỬA VÒNG TAY LẠNH Download: http://corneey.com/w4JLnM
THÚY ANH PRODUCTIONS CD126 - NỐI LẠI TÌNH XƯA - PHI NHUNG Download: http://gestyy.com/w4SaxN
YÊU PRODUCTIONS CD - NHỮNG TÌNH KHÚC DANG DỞ - PHI NHUNG Download: http://gestyy.com/w4Sur9
THÚY ANH PRODUCTIONS CD94 - NHỮNG ĐÓM MẮT HỎA CHÂU Download: http://gestyy.com/w4Pvfv
THÚY ANH PRODUCTIONS CD109 - NHƯ LÀ CỔ TÍCH Download: http://festyy.com/w4UQ6C
THÚY NGA CD602 - NHỊP CẦU TRI ÂM Download: http://festyy.com/w4Uj8b
THÚY NGA CD483 - NẾU CHÚNG MÌNH CÁCH TRỞ - MẠNH QUỲNH & PHI NHUNG Download: http://festyy.com/w4UuiW
THÚY ANH PRODUCTIONS CD92 - NẾU ANH ĐỪNG HẸN - TUẤN VŨ & PHI NHUNG Download: http://destyy.com/w4THbu
CA DAO PRODUCTIONS CD25 - NĂM CỤM NÚI QUÊ HƯƠNG Download: http://destyy.com/w4TDPt