THÚY NGA CD242 - CÁNH HOA RỪNG - PHI NHUNG http://j.gs/EBzg
THÚY NGA CD389 - TÂN CỔ ĐẶC BIỆT 2 - CÁNH CÒ QUÊ HƯƠNG http://j.gs/Du1J
TÌNH PRODUCTIONS CD ĐẶC BIỆT 25 - CẢI LƯƠNG CHUYỆN TÌNH LAN VÀ ĐIỆP http://j.gs/Du1B
K ENTERTAINMENT CD13 - BỌT MƯA - PHI NHUNG http://j.gs/DtiB
PHƯỢNG HOÀNG PRODUCTIONS CD68 - BÔNG ĐIÊN ĐIỂN - PHI NHUNG http://j.gs/DtIA
THÚY ANH PRODUCTIONS CD106 - BÔNG CỎ MAY http://j.gs/DtGo
THÚY NGA CD485 - BÀI CA TẾT CHO EM http://j.gs/DtEa
TÌNH PRODUCTION CD ĐẶC BIỆT 11 - ÁO HOA http://j.gs/DsdR
THÚY NGA CD440 - ÁO EM CHƯA MẶC MỘT LẦN & VÒNG NHẪN CƯỚI http://j.gs/Dsd6    
K ENTERTAINMENT CD02 - ANH HÃY VỀ ĐI - PHI NHUNG http://j.gs/Ds1c