Đất phương nam – Phi Nhung
Nhắn ai đi về miền đất Phương Nam Trời xanh mây trắng, soi dòng Cửu Long Giang Mênh mông rừng
Read more.
Chiếc xuồng – Phi Nhung & Khánh Hoàng
Chiếc xuồng trên bến chông chênh Chiếc xuồng lúc lắc em nghiêng bên ấy Em nghiêng bên ấy, anh nghiêng
Read more.
Nàng sơn ca – Phi Nhung
Bập bùng lửa khuya trong màn đêm núi rừng  Nhịp trống vang chiêng cồng hội đến nay  Ngô sắn khoai
Read more.
Năm cụm núi quê hương – Phi Nhung
Chiều nay có người thương binh Đi về thăm quê quán với một bàn tay còn lại Quê hương anh
Read more.
Giận hờn 2 – Phi Nhung
Cớ sao chúng mình không còn chung bước Khi biết đôi mình vẫn còn thương Nhìn nhau không nói nên
Read more.
Chờ người – Phi Nhung
Một người con gái đứng nghiêng nghiêng vành nón lá Đường chiều bờ đê lối xưa kỷ niệm thiết tha 
Read more.
Bông Điên Điển – Phi Nhung
Má ơi đừng gả con xa, chim kêu vượn hú  Chim kêu vượn hú biết nhà má đâu. Em đi
Read more.
CD Dáng đứng Bến Tre
PHI NHUNG CLUB CD – DÁNG ĐỨNG BẾN TRE Download: http://megaurl.in/VkEVm
Read more.
CD Còn lại nhớ thương – Trái tim bụi đường
TÌNH MUSIC PLATINUM SERIES 47 – CÒN LẠI NHỚ THƯƠNG – TRÁI TIM BỤI ĐƯỜNG Download: http://megaurl.in/osqwVnp
Read more.
CD Cô Thắm về làng
CA DAO CD92 – CÔ THẮM VỀ LÀNG Download: http://megaurl.in/Cy1ikb
Read more.