VĂN NGHỆ VIỆT NAM CD5 - MỘNG MƠ XA RỒI http://bblink.com/CD-MongMoXaRoi
HẢI ÂU MUSIC CD207 - MÀU HOA TÍM - MẠNH QUỲNH & PHI NHUNG http://bblink.com/CD-MauHoaTim-ManhQuynhPhiNhung
RẠNG ĐÔNG ENTERTAINMENT CD - MÀU HOA BÍ - TRƯỜNG VŨ & PHI NHUNG http://bblink.com/CD-MauHoaBi-TruongVuPhiNhung
BẾN THÀNH AUDIO - VIDEO CD - MAI QUỐC HUY VOL.6 - VỚI CÁC TIỀN BỐI NHẠC XƯA http://bblink.com/CD-MaiQuocHuy-VoiCacTienBoiXua