CD Làm dâu xứ lạ – Phi Nhung & Mạnh Quỳnh
BIỂN TÌNH MUSIC CD47 – LÀM DÂU XỨ LẠ – PHI NHUNG & MẠNH QUỲNH Download: http://gestyy.com/w5P62e
Read more.
CD Xin đừng trách đa đa – Phi Nhung & Ngọc Hồ
BIỂN TÌNH MUSIC CD42 – XIN ĐỪNG TRÁCH ĐA ĐA – PHI NHUNG & NGỌC HỒ Download: http://gestyy.com/w5TtG9
Read more.
CD Màu hoa bí – Phi Nhung & Tuấn Dũng & Mỹ Huyền
BIỂN TÌNH MUSIC CD38 – MÀU HOA BÍ – PHI NHUNG & TUẤN DŨNG & MỸ HUYỀN Download: http://festyy.com/w5lOTY
Read more.
CD Mực tím mồng tơi – Mạnh Quỳnh & Phi Nhung & Mỹ Huyền
BIỂN TÌNH MUSIC CD35 – HƯƠNG CA MIỀN NAM 7 – MỰC TÍM MỒNG TƠI – MẠNH QUỲNH & PHI
Read more.
CD Trường cũ tình xưa – Phi Nhung & Mạnh Hùng
BIỂN TÌNH MUSIC CD32 – TRƯỜNG CŨ TÌNH XƯA – PHI NHUNG & MẠNH HÙNG Download: http://corneey.com/w5fel2
Read more.
CD Hoa hồng chia tay – Phi Nhung & Yên Vy & Thanh Vy
BIỂN TÌNH MUSIC CD18 – HOA THƯƠNG NHỚ AI – PHI NHUNG & YÊN VY & THANH VY Download: http://ceesty.com/w5iwdd
Read more.
CD Biển tuyết – Phi Nhung & Yên Vy & Hoài Nam
BIỂN TÌNH CD17 – BIỂN TUYẾT – PHI NHUNG & YÊN VY & HOÀI NAM Download: http://gestyy.com/w5r93z
Read more.
CD Nét buồn thời chiến – Phi Nhung & Yên Vy
BIỂN TÌNH CD11 – NÉT BUỒN THỜI CHIẾN – PHI NHUNG & YÊN VY Download: http://gestyy.com/w5rDKn
Read more.
CD Thương mãi một dòng sông – Thái Châu & Phi Nhung
BIỂN TÌNH CD05 – CHUNG MỘT DÒNG SÔNG – THÁI CHÂU & PHI NHUNG Download: http://destyy.com/w485XF
Read more.
CD Chân dung kỷ niệm – Thái Châu & Phi Nhung
BIỂN TÌNH CD03 – CHÂN DUNG KỶ NIỆM – THÁI CHÂU & PHI NHUNG Download: http://destyy.com/w48BOQ
Read more.