THÚY NGA CD579 - CHUYỆN TÌNH KHÔNG DĨ VÃNG Download: http://megaurl.in/47BG
CA DAO CD26 - CHUYỆN ÔNG ĐỒ GIÀ Download: http://megaurl.in/7zgvI7
NGƯỜI ĐẸP BÌNH DƯƠNG PRODUCTIONS CD - CHUYỆN ĐÊM MƯA - PHI NHUNG & QUANG LỘC Download: http://megaurl.in/nAZQ6Dfk
CD TÌNH ĐẶC BIỆT 3 - QUÊ HƯƠNG 2 - CHÚT KỶ NIỆM BUỒN Download: http://megaurl.in/4qI19Xt
THÚY NGA CD575 - CHO VỪA LÒNG EM
DIỄM XƯA CD146 - ANH ĐÃ NGỦ SAY Download: http://megaurl.in/2cJVn1  
" Ầu ơ... Đốn cây ai nỡ chiết chồi Đạo chồng nghĩa vợ... Ầu ơ đạo chồng nghĩa vợ... Giận rồi lại thương..." 
TÌNH MUSIC PLATINUM CD59 - CHIỀU LÊN BẢN THƯỢNG Download: http://megaurl.in/KAi8
CA DAO CD59 - CA DAO MẸ Download: http://megaurl.in/JSyQ51Zg
VIET PRODUCTIONS CD - BƯỚM VÀNG