CD Đếm giọt sầu rơi – Phi Nhung
CA DAO PRODUCTIONS CD109 – ĐẾM GIỌT SẦU RƠI – PHI NHUNG Download: http://gestyy.com/w5Gl4t
Read more.
CD Thương về mẹ Huế – Phi Nhung
CA DAO PRODUCTIONS CD85 – THƯƠNG VỀ MẸ HUẾ – PHI NHUNG Download: http://gestyy.com/w5GksQ
Read more.
CD Nhớ em câu hát đưa đò
BIỂN TÌNH MUSIC CD55 – NHỚ EM CÂU HÁT ĐƯA ĐÒ Download: http://gestyy.com/w5P8ge
Read more.
CD Làm dâu xứ lạ – Phi Nhung & Mạnh Quỳnh
BIỂN TÌNH MUSIC CD47 – LÀM DÂU XỨ LẠ – PHI NHUNG & MẠNH QUỲNH Download: http://gestyy.com/w5P62e
Read more.
CD Xin đừng trách đa đa – Phi Nhung & Ngọc Hồ
BIỂN TÌNH MUSIC CD42 – XIN ĐỪNG TRÁCH ĐA ĐA – PHI NHUNG & NGỌC HỒ Download: http://gestyy.com/w5TtG9
Read more.
CD Màu hoa bí – Phi Nhung & Tuấn Dũng & Mỹ Huyền
BIỂN TÌNH MUSIC CD38 – MÀU HOA BÍ – PHI NHUNG & TUẤN DŨNG & MỸ HUYỀN Download: http://festyy.com/w5lOTY
Read more.
CD Mực tím mồng tơi – Mạnh Quỳnh & Phi Nhung & Mỹ Huyền
BIỂN TÌNH MUSIC CD35 – HƯƠNG CA MIỀN NAM 7 – MỰC TÍM MỒNG TƠI – MẠNH QUỲNH & PHI
Read more.
CD Trường cũ tình xưa – Phi Nhung & Mạnh Hùng
BIỂN TÌNH MUSIC CD32 – TRƯỜNG CŨ TÌNH XƯA – PHI NHUNG & MẠNH HÙNG Download: http://corneey.com/w5fel2
Read more.
CD Hoa hồng chia tay – Phi Nhung & Yên Vy & Thanh Vy
BIỂN TÌNH MUSIC CD18 – HOA THƯƠNG NHỚ AI – PHI NHUNG & YÊN VY & THANH VY Download: http://ceesty.com/w5iwdd
Read more.