CD Chuyện tình hoa muống biển – Phi Nhung & Cao Thanh
K ENTERTAINMENT CD009 – CHUYỆN TÌNH HOA MUỐNG BIỂN – PHI NHUNG & CAO THANH Download: http://megaurl.in/tRxc0
Read more.
CD Chuyện tình không dĩ vãng
THÚY NGA CD579 – CHUYỆN TÌNH KHÔNG DĨ VÃNG Download: http://megaurl.in/47BG
Read more.
CD Chuyện ông đồ già
CA DAO CD26 – CHUYỆN ÔNG ĐỒ GIÀ Download: http://megaurl.in/7zgvI7
Read more.
CD Chút kỷ niệm buồn
CD TÌNH ĐẶC BIỆT 3 – QUÊ HƯƠNG 2 – CHÚT KỶ NIỆM BUỒN Download: http://megaurl.in/4qI19Xt
Read more.
CD Cho vừa lòng em
THÚY NGA CD575 – CHO VỪA LÒNG EM Download: http://megaurl.in/zfm1Br
Read more.
CD Anh đã ngủ say
DIỄM XƯA CD146 – ANH ĐÃ NGỦ SAY Download: http://megaurl.in/2cJVn1  
Read more.
Hạnh phúc quanh đây – Phi Nhung
” Ầu ơ… Đốn cây ai nỡ chiết chồi Đạo chồng nghĩa vợ… Ầu ơ đạo chồng nghĩa vợ… Giận rồi lại thương…” 
Read more.
CD Chiều lên bản thượng
TÌNH MUSIC PLATINUM CD59 – CHIỀU LÊN BẢN THƯỢNG Download: http://megaurl.in/KAi8
Read more.
CD Ca dao mẹ
CA DAO CD59 – CA DAO MẸ Download: http://megaurl.in/JSyQ51Zg
Read more.