CD Nửa vòng tay lạnh – Top hits 18
THÚY NGA CD316 – TOP HITS 18 – NỬA VÒNG TAY LẠNH Download: http://corneey.com/w4JLnM
Read more.
CD Nối lại tình xưa – Phi Nhung
THÚY ANH PRODUCTIONS CD126 – NỐI LẠI TÌNH XƯA – PHI NHUNG Download: http://gestyy.com/w4SaxN
Read more.
CD Những tình khúc dang dở – Phi Nhung
YÊU PRODUCTIONS CD – NHỮNG TÌNH KHÚC DANG DỞ – PHI NHUNG Download: http://gestyy.com/w4Sur9
Read more.
CD Những đóm mắt hỏa châu
THÚY ANH PRODUCTIONS CD94 – NHỮNG ĐÓM MẮT HỎA CHÂU Download: http://gestyy.com/w4Pvfv
Read more.
CD Như là cổ tích
THÚY ANH PRODUCTIONS CD109 – NHƯ LÀ CỔ TÍCH Download: http://festyy.com/w4UQ6C
Read more.
CD Nhịp cầu tri âm
THÚY NGA CD602 – NHỊP CẦU TRI ÂM Download: http://festyy.com/w4Uj8b
Read more.
CD Nếu chúng mình cách trở – Mạnh Quỳnh & Phi Nhung
THÚY NGA CD483 – NẾU CHÚNG MÌNH CÁCH TRỞ – MẠNH QUỲNH & PHI NHUNG Download: http://festyy.com/w4UuiW
Read more.
CD Nếu anh đừng hẹn – Tuấn Vũ & Phi Nhung
THÚY ANH PRODUCTIONS CD92 – NẾU ANH ĐỪNG HẸN – TUẤN VŨ & PHI NHUNG Download: http://destyy.com/w4THbu
Read more.
CD Năm cụm núi quê hương
CA DAO PRODUCTIONS CD25 – NĂM CỤM NÚI QUÊ HƯƠNG Download: http://destyy.com/w4TDPt
Read more.