[the-post-grid id=”389″ title=”Rạng Đông Entertainment”]