CD Cánh diều mưa
THÚY NGA CD608 – CÁNH DIỀU MƯA Download: http://gestyy.com/w6kzdF
Read more.
CD Rao bán vần thơ say
THÚY NGA CD605 – RAO BÁN VẦN THƠ SAY Download: http://gestyy.com/w54dRN
Read more.
CD Nửa vòng tay lạnh – Top hits 18
THÚY NGA CD316 – TOP HITS 18 – NỬA VÒNG TAY LẠNH Download: http://corneey.com/w4JLnM
Read more.
CD Nhịp cầu tri âm
THÚY NGA CD602 – NHỊP CẦU TRI ÂM Download: http://festyy.com/w4Uj8b
Read more.
CD Nếu chúng mình cách trở – Mạnh Quỳnh & Phi Nhung
THÚY NGA CD483 – NẾU CHÚNG MÌNH CÁCH TRỞ – MẠNH QUỲNH & PHI NHUNG Download: http://festyy.com/w4UuiW
Read more.
CD Mùa xuân của mẹ
THÚY NGA CD284 – MÙA XUÂN CỦA MẸ Download: http://corneey.com/w4WNrp
Read more.
CD Mưa đêm ngoại ô
THÚY NGA CD583 – MƯA ĐÊM NGOẠI Ô Download: http://corneey.com/w4QRNk
Read more.
CD Men say tình ái
THÚY NGA CD269 – MEN SAY TÌNH ÁI Download: http://ceesty.com/w4n4Ae
Read more.
CD Lại nhớ người yêu
THÚY NGA CD576 – LẠI NHỚ NGƯỜI YÊU Download: http://megaurl.in/PUSf1
Read more.