CD Nửa vòng tay lạnh – Top hits 18
THÚY NGA CD316 – TOP HITS 18 – NỬA VÒNG TAY LẠNH Download: http://corneey.com/w4JLnM
Read more.
CD Nhịp cầu tri âm
THÚY NGA CD602 – NHỊP CẦU TRI ÂM Download: http://festyy.com/w4Uj8b
Read more.
CD Nếu chúng mình cách trở – Mạnh Quỳnh & Phi Nhung
THÚY NGA CD483 – NẾU CHÚNG MÌNH CÁCH TRỞ – MẠNH QUỲNH & PHI NHUNG Download: http://festyy.com/w4UuiW
Read more.
CD Mùa xuân của mẹ
THÚY NGA CD284 – MÙA XUÂN CỦA MẸ Download: http://corneey.com/w4WNrp
Read more.
CD Mưa đêm ngoại ô
THÚY NGA CD583 – MƯA ĐÊM NGOẠI Ô Download: http://corneey.com/w4QRNk
Read more.
CD Men say tình ái
THÚY NGA CD269 – MEN SAY TÌNH ÁI Download: http://ceesty.com/w4n4Ae
Read more.
CD Lại nhớ người yêu
THÚY NGA CD576 – LẠI NHỚ NGƯỜI YÊU Download: http://megaurl.in/PUSf1
Read more.
CD Kể từ đêm đó – Đặng Hà Duy & Phi Nhung
THÚY NGA CD597 – KỂ TỪ ĐÊM ĐÓ – PHI NHUNG & ĐẶNG HÀ DUY Download: http://megaurl.in/99RtK
Read more.
CD Kẻ trắng tay – Duy Trường
THÚY NGA CD493 – KẺ TRẮNG TAY – DUY TRƯỜNG Download: http://megaurl.in/pwmHS
Read more.