CD Tân cổ đặc biệt 2 – Cánh cò quê hương
THÚY NGA CD389 – TÂN CỔ ĐẶC BIỆT 2 – CÁNH CÒ QUÊ HƯƠNG http://j.gs/Du1J
Read more.
CD Bài ca tết cho em
THÚY NGA CD485 – BÀI CA TẾT CHO EM http://j.gs/DtEa
Read more.
CD Áo em chưa mặc một lần & Vòng nhẫn cưới
THÚY NGA CD440 – ÁO EM CHƯA MẶC MỘT LẦN & VÒNG NHẪN CƯỚI http://j.gs/Dsd6    
Read more.
CD Cánh diều mưa
THÚY NGA CD608 – CÁNH DIỀU MƯA Download: http://gestyy.com/w6kzdF
Read more.
CD Rao bán vần thơ say
THÚY NGA CD605 – RAO BÁN VẦN THƠ SAY Download: http://gestyy.com/w54dRN
Read more.
CD Nửa vòng tay lạnh – Top hits 18
THÚY NGA CD316 – TOP HITS 18 – NỬA VÒNG TAY LẠNH Download: http://corneey.com/w4JLnM
Read more.
CD Nhịp cầu tri âm
THÚY NGA CD602 – NHỊP CẦU TRI ÂM Download: http://festyy.com/w4Uj8b
Read more.
CD Nếu chúng mình cách trở – Mạnh Quỳnh & Phi Nhung
THÚY NGA CD483 – NẾU CHÚNG MÌNH CÁCH TRỞ – MẠNH QUỲNH & PHI NHUNG Download: http://festyy.com/w4UuiW
Read more.
CD Mùa xuân của mẹ
THÚY NGA CD284 – MÙA XUÂN CỦA MẸ Download: http://corneey.com/w4WNrp
Read more.