THÚY NGA CD268 - CÂY ĐA BẾN CŨ   http://j.gs/ERWq
THÚY NGA CD242 - CÁNH HOA RỪNG - PHI NHUNG http://j.gs/EBzg
THÚY NGA CD389 - TÂN CỔ ĐẶC BIỆT 2 - CÁNH CÒ QUÊ HƯƠNG http://j.gs/Du1J
THÚY NGA CD485 - BÀI CA TẾT CHO EM http://j.gs/DtEa
THÚY NGA CD440 - ÁO EM CHƯA MẶC MỘT LẦN & VÒNG NHẪN CƯỚI http://j.gs/Dsd6    
THÚY NGA CD608 - CÁNH DIỀU MƯA Download: http://gestyy.com/w6kzdF
THÚY NGA CD605 - RAO BÁN VẦN THƠ SAY Download: http://gestyy.com/w54dRN
THÚY NGA CD316 - TOP HITS 18 - NỬA VÒNG TAY LẠNH Download: http://corneey.com/w4JLnM
THÚY NGA CD602 - NHỊP CẦU TRI ÂM Download: http://festyy.com/w4Uj8b