THÚY NGA CD285 - CHIỀU QUA PHÀ HẬU GIANG
THÚY NGA CD455 - CHIỀU MƯA BIÊN GIỚI http://j.gs/EiYS
THÚY NGA CD283 - CHIỀU BÊN ĐỒI SIM http://j.gs/EiXx
THÚY NGA CD347 - CHỊ ĐI TÌM EM http://j.gs/EZ0w
THÚY NGA CD268 - CÂY ĐA BẾN CŨ   http://j.gs/ERWq
THÚY NGA CD242 - CÁNH HOA RỪNG - PHI NHUNG http://j.gs/EBzg
THÚY NGA CD389 - TÂN CỔ ĐẶC BIỆT 2 - CÁNH CÒ QUÊ HƯƠNG http://j.gs/Du1J
THÚY NGA CD485 - BÀI CA TẾT CHO EM http://j.gs/DtEa
THÚY NGA CD440 - ÁO EM CHƯA MẶC MỘT LẦN & VÒNG NHẪN CƯỚI http://j.gs/Dsd6    
THÚY NGA CD608 - CÁNH DIỀU MƯA Download: http://gestyy.com/w6kzdF