THÚY NGA CD194 - LÝ CON SÁO BẠC LIÊU - PHI NHUNG
THÚY NGA CD261 - LIÊN KHÚC NHẪN CƯỚI & CHỒNG XA
THÚY NGA CD620 - KHÓC MỘT CUỘC TÌNH
THÚY NGA CD311 - HUẾ BUỒN
THÚY NGA CD - HẸN MỘT MÙA XUÂN
THÚY NGA CD247 - HAI ĐỨA NGHÈO
THÚY NGA CD297 - CON ĐÊ CHUNG TÌNH
THÚY NGA CD336 - HÀ NỘI NGÀY THÁNG CŨ
THÚY NGA CD305 - GIẤC MƠ CÁNH CÒ
THÚY NGA CD491 - ĐÈN KHUYA