TÌNH MUSIC PRODUCTIONS CD - KỶ NIỆM CHÚNG MÌNH
TÌNH MUSIC PLATINUM CD060 - KHÔNG TIỀN CƯỚI VỢ & TÂM SỰ NÀNG BURAM
TÌNH MUSIC PRODUCTIONS CD24 - GIẬN HỜN - MẠNH QUỲNH & PHI NHUNG
TÌNH MUSIC PLATINUM CD72 - EM VỀ KẺO MƯA
TÌNH MUSIC PLATINUM CD026 - ĐAM MÊ - MẠNH QUỲNH & PHI NHUNG
TÌNH MUSIC PLATINUM CD061 - CHUYỆN TÌNH BÊN AO CÁ
TÌNH MUSIC PRODUCTION CD017 - CHỜ NGƯỜI - PHI NHUNG
TÌNH PRODUCTIONS CD ĐẶC BIỆT 25 - CẢI LƯƠNG CHUYỆN TÌNH LAN VÀ ĐIỆP http://j.gs/Du1B
TÌNH PRODUCTION CD ĐẶC BIỆT 11 - ÁO HOA http://j.gs/DsdR
TÌNH MUSIC PLATINUM SERIES 77 - NHỎ ƠI - XIN DÌU NHAU ĐẾN TÌNH YÊU Download: http://corneey.com/w4Ld6e