TÌNH PRODUCTIONS CD ĐẶC BIỆT 25 - CẢI LƯƠNG CHUYỆN TÌNH LAN VÀ ĐIỆP http://j.gs/Du1B
TÌNH PRODUCTION CD ĐẶC BIỆT 11 - ÁO HOA http://j.gs/DsdR
TÌNH MUSIC PLATINUM SERIES 77 - NHỎ ƠI - XIN DÌU NHAU ĐẾN TÌNH YÊU Download: http://corneey.com/w4Ld6e
TÌNH MUSIC PLATINUM SERIES 5 CD - Năm 17 tuổi Download: http://destyy.com/w4Ra2I
TÌNH PRODUCTIONS CD12 - LIÊN KHÚC QUÊ HƯƠNG Download: http://ceesty.com/w4nMD8
TÌNH MUSIC PLATINUM SERIES 47 - CÒN LẠI NHỚ THƯƠNG - TRÁI TIM BỤI ĐƯỜNG Download: http://megaurl.in/osqwVnp
CD TÌNH ĐẶC BIỆT 3 - QUÊ HƯƠNG 2 - CHÚT KỶ NIỆM BUỒN Download: http://megaurl.in/4qI19Xt
TÌNH MUSIC PLATINUM CD59 - CHIỀU LÊN BẢN THƯỢNG Download: http://megaurl.in/KAi8
TÌNH MUSIC PLATINUM CD48 - ÁO ANH - LIÊN KHÚC KHÔNG CÒN NHỚ NGƯỜI YÊU
TÌNH MUSIC COLLECTION CD04 - BÔNG ĐIÊN ĐIỂN - PHI NHUNG Download: http://megaurl.in/akCKjGGB