CD Ngựa ô thương nhớ – Phi Nhung

THÚY NGA CD318 - NGỰA Ô THƯƠNG NHỚ - PHI NHUNG http://bblink.com/CD-NguaOThuongNho-PhiNhung
Read More

CD Nghèo

THÚY NGA CD222 - NGHÈO http://bblink.com/CD-Ngheo
Read More

CD Ngày còn em bên tôi – Phi Nhung & Trường Vũ

HOÀNG LAN MUSIC CD03 - NGÀY CÒN EM BÊN TÔI - PHI NHUNG & TRƯỜNG VŨ http://bblink.com/CD-NgayConEmBenToi-PhiNhungTru
Read More

CD Nàng yêu hoa tím – Phi Nhung

TÌNH PRODUCTIONS CD27 - NÀNG YÊU HOA TÍM - PHI NHUNG http://bblink.com/CD-NangYeuHoaTim-PhiNhung
Read More

CD Nàng sơn ca

TÌNH MUSIC PRODUCTIONS CD - TÌNH ĐẶC BIỆT 15 - QUÊ HƯƠNG 4 - NÀNG SƠN CA http://bblink.com/CD-NangSonCa  
Read More

CD Năm 17 tuổi – Phi Nhung

MÂY PRODUCTIONS CD - NĂM 17 TUỔI - PHI NHUNG http://bblink.com/CD-Nam17Tuoi-PhiNhung
Read More

CD Mười năm đợi chờ – Thái Châu & Phi Nhung

HẢI ĐĂNG PRODUCTIONS CD - MƯỜI NĂM ĐỢI CHỜ - THÁI CHÂU & PHI NHUNG http://bblink.com/CD-MuoiNamDoiCho-ThaiChauPhiNh   
Read More

CD Mưa trên phố Huế – Thái Châu & Phi Nhung

THÚY ANH PRODUCTIONS CD100 - MƯA TRÊN PHỐ HUẾ - THÁI CHÂU & PHI NHUNG http://bblink.com/CD-MuaTrenPhoHue-ThaiChauPhiNh
Read More

CD Mùa thu lá bay – Phi Nhung

PHƯỢNG HOÀNG PRODUCTIONS CD071 - MÙA THU LÁ BAY - PHI NHUNG http://bblink.com/CD-MuaThuLaBay-PhiNhung
Read More

CD Mưa rừng – Phi Nhung

LẠC VŨ CD - MƯA RỪNG - PHI NHUNG http://bblink.com/CD-MuaRung-PhiNhung  
Read More

Danh mục bài hát