THÚY NGA CD318 – NGỰA Ô THƯƠNG NHỚ – PHI NHUNG http://bblink.com/CD-NguaOThuongNho-PhiNhung
THÚY NGA CD222 – NGHÈO http://bblink.com/CD-Ngheo
HOÀNG LAN MUSIC CD03 – NGÀY CÒN EM BÊN TÔI – PHI NHUNG & TRƯỜNG VŨ http://bblink.com/CD-NgayConEmBenToi-PhiNhungTru
TÌNH PRODUCTIONS CD27 – NÀNG YÊU HOA TÍM – PHI NHUNG http://bblink.com/CD-NangYeuHoaTim-PhiNhung
TÌNH MUSIC PRODUCTIONS CD – TÌNH ĐẶC BIỆT 15 – QUÊ HƯƠNG 4 – NÀNG SƠN CA http://bblink.com/CD-NangSonCa  
MÂY PRODUCTIONS CD – NĂM 17 TUỔI – PHI NHUNG http://bblink.com/CD-Nam17Tuoi-PhiNhung
HẢI ĐĂNG PRODUCTIONS CD – MƯỜI NĂM ĐỢI CHỜ – THÁI CHÂU & PHI NHUNG http://bblink.com/CD-MuoiNamDoiCho-ThaiChauPhiNh   
THÚY ANH PRODUCTIONS CD100 – MƯA TRÊN PHỐ HUẾ – THÁI CHÂU & PHI NHUNG http://bblink.com/CD-MuaTrenPhoHue-ThaiChauPhiNh
PHƯỢNG HOÀNG PRODUCTIONS CD071 – MÙA THU LÁ BAY – PHI NHUNG http://bblink.com/CD-MuaThuLaBay-PhiNhung
LẠC VŨ CD – MƯA RỪNG – PHI NHUNG http://bblink.com/CD-MuaRung-PhiNhung