BẾN THÀNH AUDIO - VIDEO CD - MAI QUỐC HUY VOL.6 - VỚI CÁC TIỀN BỐI NHẠC XƯA http://bblink.com/CD-MaiQuocHuy-VoiCacTienBoiXua
THÚY NGA CD194 - LÝ CON SÁO BẠC LIÊU - PHI NHUNG
THÚY ANH PRODUCTIONS CD112 - LÝ CHIỀU CHIỀU - PHI NHUNG
THÚY ANH PRODUCTIONS CD099 - LỐI VỀ ĐẤT MẸ
RẠNG ĐÔNG ENTERTAINMENT CD - TIẾNG HÁT PHI NHUNG - LIÊN KHÚC TRONG CÁC VỞ CẢI LƯƠNG
THÚY NGA CD261 - LIÊN KHÚC NHẪN CƯỚI & CHỒNG XA
CA DAO PRODUCTIONS CD - LẠC LỐI ĐỊA ĐÀNG - PHI NHUNG
TÌNH MUSIC PRODUCTIONS CD - KỶ NIỆM CHÚNG MÌNH
NHẬT HẠ PRODUCTIONS CD - KỶ NIỆM - TUẤN VŨ & PHI NHUNG
NHẠC VIỆT COLLECTIONS CD5 - KHÚC HÁT ÂN TÌNH - PHI NHUNG